https://www.youtube.com/watch?v=CcCHInA6UMg

From a comment: "I am from the underground church in China. I can prove that the video is true. Our pastor has no salary. They gave up everything for the gospel. Because of the Communist Party’s persecution, Our church become an underground church. But it doesn't matter. 【罗8:35】[和合本]谁能使我们与基督的爱隔绝呢?难道是患难吗?是困苦吗?是逼迫吗?是饥饿吗?是赤身露体吗?是危险吗?是刀剑吗? [NRSV]Who will separate us from the love of Christ? Will hardship, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 【罗8:37】[和合本]然而,靠着爱我们的主,在这一切的事上已经得胜有余了。 [NRSV]No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us."

Hebreerbrevet 10:10-14

10 Och i kraft av denna »vilja» hava vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi »kropp» en gång för alla har blivit offrad.

11 Och alla andra präster stå dag efter dag i sin tjänst och frambära gång på gång enahanda offer, som dock aldrig kunna borttaga synder;

12 men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida

13 och väntar nu allenast på att »hans fiender skola bliva lagda honom till en fotapall».

14 Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgade.

~~~~