Lukas 11:28 "Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."