"Finlands utrikesminister Timo Soini har rört upp känslorna i regeringen sedan han i sin blogg kommenterat helgens irländska folkomröstning om abort i kritiska ordalag, rapporterar Yle."

Läs mer

~~~~

Abort är mord.

Abort är offer till Satan.

Abort tillåts av kriminella politiker.

Finlands utrikesminister Timo Soini har helt rätt!

~~~~

DENNA VÄRLD GÅR MOT SIN UNDERGÅNG!

Matteus 24:37-42 Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort -- så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar. Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar. Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.

HAR DU DITT NAMN I LIVETS BOK?

Uppenbarelseboken 20:15 Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.