Du frågar: Vad är att vara en sannt kristen?

Svar:

En sannt kristen håller sig till Jesus lära.

En sannt kristen är född på nytt (Joh. 3:3)

En sannt kristen är ett redskap för Jesus. (Rom. 6:12-13)

En sannt kristen har lämnat det gamla livet.

En sannt kristen är sund.

En sannt kristen lyssnar på vad Gud/Jesus säger i sitt ord.

En sannt kristen låter sig inte bedragas av villolärare.

En sannt kristen har övergått från döden (helvetet) till livet (det eviga).

En sannt kristen älskar som Jesus älskar.

En sant kristen förlåter.

HAR DU FÖRLÅTIT?