Kärlek är inte att ha sex med samma kön som man själv har.

Det är perverst och avskyvärt!

Hela svenska folket har låtit sig luras av Satan att homosex är kärlek!

VILKEN DÅRAKTIGHET!

Utan Gud blir människan lik Satan deras herre.

Det är vad som sker med landet Sverige.

Svenska folket har blivit som dårar!

Satan och de som är hans tjänare såsom media, politiker, satansdykare etc. är de som styr folkets hjärtan.

Folket slukar villigt all deras lögn.

Kärlek är att leva i sanningen.

Endast Gud kan visa vad sann kärlek är.

Endast de som är villiga att lägga av sig perversionerna kan höra Gud tala.

Endast de som är villiga att se sin synd kan höra Gud.

Endast de som ger sina liv och omvänder sig slipper undan helvetets lågor.

Endast de som är villiga att betala priset, ibland till priset av sitt liv kan vinna segerkransen.

De flesta människor är inte villiga utan de vill leva i sin synd och följa strömmen.

De ska få betala i en evighet för sin upproriskhet mot den levande Guden.

Läs HÄR vad som händer dem som väljer att vara upproriska, som t.ex. Michael Bydén ÖB, som här avslöjar sin perversitet.

Kycklingen HEN!

YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio