Synd är:

att ljuga, att överdriva, att stjäla. att vara snål, att vara girig, att vara en frossare, att leva i hor (vara otuktig), att inte hålla sig till sin hustru (eller man), att svika, att skvallra, att vara opålitlig, att inte älska fiender, att sätta sig själv före andra, att ha idoler, att vara upprorisk, att inte älska sanningen, att inte älska Gud över allt.

Tiden räcker knappt till för att skriva ned allt som är synd i Guds ögon.

Allt detta och allt annat kan alltså du göra som inte känner Gud.

Du som inte känner Gud kan inte älska honom utan tvärtom hatar honom och allt det som är rätt och sant.

Guds Ord säger det och jag som skriver här har själv levt i synd och varit upprorisk mot det rätta det sanna det goda.

Det finns bara en räddning från synden.

Det är att få ett nytt hjärta.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." 

Genom den nya födelsen får du ett hjärta som behagar Gud.

Du blir därmed ett Guds barn.

Du som inte är född på nytt kan aldrig behaga Gud.

Du som inte är född på nytt kan inte låta bli att synda.

Du som inte är född på nytt har Satans natur genom Syndafallet.

Så kallade goda gärningar gäller inte för Gud.

Du har fortfarande ett ont hjärta.

Du som tagit emot Jesus som din Herre och Frälsare har funnit livet.

Du som inte tror (Hebreerbrevet 11:1 säger att tron är en fast övertygelse) är kvar i döden.

Du som är frälst älskar livet.

Du som inte är född på nytt (fått ett nytt hjärta blivit frälst) älskar döden

Johannes 14:6 Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Själens obotliga ensamhet?

~~~~