Synd är allt det som strider mot Guds bud.

Vad är Guds bud?

Markus 12:28-31 En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: "Vilket är det största av alla buden?" 29 Jesus svarade: "Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, 30 och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31 Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa."

Håller du buden ovan?

Nedan är några av de tio budorden: 

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.

4. Hedra din far och din mor. 

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 

7. Du skall inte stjäla.

Håller du dessa? 

För att en människa ska finna Gud och för att en människa ska kunna få frälsning, måste hon vilja omvända sig från sin synd.

~~~~

VILL DU OMVÄNDA DIG OCH FÅ NÅD FRÅN GUD?

VILL DU TILLHÖRA GUD ELLER VILL DU TILLHÖRA SATAN?

VILL DU TRO PÅ ATT JESUS TOG DINA SYNDER PÅ SIG SJÄLV?

1 Petrusbrevet 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

I died from heart attack,went to hell and Jesus saved me. ~ Video

HELL FIRE IS REAL ~ VIDEO

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."