MEDIA ÄR SOM VANLIGT VÄRLDSFÖRSTÖRARNAS LYDIGA PUPPETS

45.000 väntas delta i Prideparaden

Klockan 13 i dag inleds årets upplaga av Prideparaden i Stockholm. Ungefär 45.000 människor och runt 200 ekipage väntas delta i det färgglada tåget, som är öppet för allmänheten.

---

Löfven såger: – "Det här är en dag utav värme, kärlek, närhet och glädje. För mig är det att visa på alla människors lika värde (här säger Löfven en slogan som alla de säger som inte kan tänka själva. Varför skulle inte alla ha samma värde - alltså vara kallade av Gud att bli ett Guds barn och lämna synden?!), säger Stefan Löfven till SVT Nyheter."

ATT  SVERIGE HAR EN STATSMINISTER OCH EN REGERING SOM ÄR UTVALD AV VÄRLDSFÖRSTÖRARNA ÄR ETT KÄNT FAKTUM.

KAN SVERIGE VARA ANNAT ÄN UNDER FÖRBANNELSE?!

Prideflaggan hyllas med frimärke

”Frimärken är en spegling av dagens Sverige där mångfald är en självklarhet”. Så skriver Postnord i ett pressmeddelande om det nya frimärksmotivet som lanseras den 4 maj.

Busschaufförer vägrar köra med Prideflaggor

På sociala medier klagar en busschaufför i Blekinge att de måste köra med prideflaggor på fordonen – och hotar ta ner dem.

Han eller de tvingas naturligtvis att ställa upp på omoralen/dårskapen om de inte vill mista sitt jobb.

I USA har de fått böta stora summor, om de har konditorier och vägrar göra bakverk med symboler att samma kön "gifter sig".

NATURLIGTVIS ÄR INGEN GIFT I GUDS ÖGON, UTOM DEN SOM GIFTER SIG MED EN PERSON AV MOTSATT KÖN.

DE SOM TROR ANNAT GÅR PÅ EN BLUFF FRÅN SATAN OCH HANS MEDARBETARE !

~~~~

VAD SÄGER MÄNNISKANS SKAPARE GUD DEN ALLSMÄKTIGE OM PRIDE-PARAD-GYCKEL?

Markus evengelium 10:6 Från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna .

1 Mosebok 1: 27-28 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!

3 Mosebok 18:22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna.

1 Korintierbrevet 6:9-10 Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.   

Romarbrevet 1:19-32 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.


21 Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 

22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 

24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra . 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.
 

26 Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. 27 På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.
 

28 Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. 29 De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 

30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, 31 vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 

32 De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.


1 Timoteus 1: 8-11 Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt 9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, 10 för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran, 11 enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig.


Judas 1:7 Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.


~~~~ 

HOMOSEX - in English 

~~~~

Att Ebba Busch-Thor kallar sig "kristdemokrat" visar vilket hyckleri hon ställer upp på och vilket hyckleri som styr politiken i Sverige.

Vi har de politiker vi är värda i det laglösa samhälle vi lever i, där "kristenheten" sagt ja till världskyrkan genom den sataniska ekumeniken (påven den falske profeten?) och därmed sagt ja till allt ont.

MÅTTE GUD ÄNDÅ FÖRBARMA SIG ÖVER SVERIGE OCH SÄNDA EN SAMVETSVÄCKELSE!!