Val är alltid riggade.

Hur vet jag det?

Jo, eftersom det finns en Gud så vet jag det.

Han har sagt allt det som ska komma.

Den som känner Gud vet, att det han säger ska hända händer.

Den som övergivit sina synder och tagit emot förlåtelsen vet att det finns en Gud och en Satan.

Denna världens Gud heter Satan.

1 Johannes 5:19 ...hela världen är i den ondes våld.

Gud låter honom hållas tills tiden är ute, tills syndarna fyllt sina mått.

Då kommer Jesus på himmelens skyar för att hämta sitt folk.

Då ska Satan bindas, så han inte längre kan förföra människorna.

Uppenbarelseboken 20 Kristi seger över Satan

Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

~~~~

Jesus som är konungarnas Konung herrarnas Herre använder Satan för sina syften.

Hans syften är att rädda människorna hem till sig till det EVIGA LIVET.

Val har därför bara ett syfte, det är att Guds plan ska fullbordas.

I Bibeln som är Guds Ord till människorna, kan man läsa om Guds plan.

DÄRFÖR VET MAN ATT ALLA VAL ÄR RIGGADE.

De är riggade för att Guds vilja ska ske.

Guds plan kan ingen göra om intet.

Den tid som kommer är den värsta som någonsin funnits.

Markus 13:19 Ty det skall i de dagarna (de sista dagarna) komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma.

Har du ditt namn i Livets Bok?

Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Bara om du har ditt namn i Livets Bok kan du räddas från HELVETET!

Sök Gud medan han låter sig finnas!

"Sedan" kan vara för sent!

Sök Gud och ta emot syndernas förlåtelse.

Då får du ditt namn inskrivet i Livets Bok och du räddas från att kastas i ELDSJÖN!

Uppenbarelseboken 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.