Vänta INTE att bli en kristen!!

Att bli en kristen betyder att du har övergått från mörkret till LJUSET!

Det betyder att Jesus strukit ut ALLA dina synder!

Det betyder att du är vitare än snö!

Det betyder att du nu fått ett evigt liv!

----

SÄG: Jesus jag tror på att du tog alla mina synder på korset. Jag tror på att du är Gud. Jag tror på att du vill ta hand om mig. Jag tror på att du ska hjälpa mig leva som en rätt (sann) kristen.

Jag tror på att du snart kommer tillbaka och hämtar mig och alla dem som tror på dig.

FÖRLÅT MIG!

Amen!

Vittna sedan så fort som möjligt för någon och fortsätt sedan att vara ett redskap för Jesus. Han älskar dig och ska leda dig in i hela sanningen.

Romarbrevet 6:12 Syn­den skall alltså in­te få härs­ka i er dödli­ga kropp, så att ni ly­der dess begär. 13 Låt in­te syn­den bru­ka era lem­mar som red­skap för orättfärdig­he­ten, ut­an låt Gud bru­ka er, ni som ju har återvänt till li­vet från döden; låt ho­nom använda era lem­mar som red­skap för rättfärdig­he­ten.