Uppenbarelseboken 20

Den slutliga domen


11 Och jag såg en stor vit tron och honom (Gud/Fadern) som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.
Från en bok från 1950 har jag kopierat denna bild som visar var de ogudaktiga respektive de på Jesus troendes andar hamnade (kropparna ligger i graven), innan Jesus Kristus dog på korset för människornas synder. (Joh. 3:16)

Efter Jesus död så går de rättfärdigas andar till Guds tron till paradiset, som är uppåt medan det alltså tidigare - under Gamla Testamentets tid - var nedåt till Abrahams sköte.

De ogudaktiga går fortfarande nedåt till "pinorummet" - se bilden. "Abrahams sköte" eller "paradiset" (se Jesus ord till rövaren på korset) är efter Jesus död tomt (Markus 16:19)!

Se också hur de ogudaktigas och de rättfärdigas (under GT) boningar skiljdes av ett stort svalg!

_____

Lukas 16 - Den rike mannen och Lasarus


19 Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. 22 Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida .


Även den rike dog och blev begravd.
23 I helvetet , där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. 24 Då ropade han: Fader Abraham! Förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. 25 Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst här, medan du får plåga. 26 Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss.


27 Mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. 28 Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. 29 Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda."

~~~~

Läs om Hades - Sheol, Gehenna (eldsjön) och Tartarus - tre olika platser!

Abyssen - eller "den bottenlösa avgrunden" är demonernas fängelse. I abyssen ska Satan bindas för tusen år - innan han för en kort tid släpps lös. Sedan kastas han i "eldsjön" där han ska plågas dag och natt.

____

KÖP BOKEN HÄR !

"Evangeliipress 1950.194 sid. Välbevarat pappband. Mycket fint skick! Förord av Florentinus Hällzon! Översättning från engelskan av D. O. Belfrage. Ur innehållet: Sammanfattning av falska läror om de döda - Människans andliga och materiella kropp - Dödens natur - Boningsorten för de bortgångnas andar - Den oskriftenliga läran om icke-tillvaro efter döden - Själarnas halvmedvetande efter döden - Skriftens uppenbarelse om de rättfärdiga i det nuvarande paradiset - En studie över uppståndelserna - Uppståndelsekroppen - Den slutliga himlen - De rättfärdigas eviga boning - Det nuvarande helvetet - Det slutliga helvetet "gehenna" eller "eldsjön" - Tillintetgörelsen - Alltings återställelse - Du kan bli frälst - Frågor och svar. Två 4-sidiga pamfletter medföljer, betitlade: " Is från himlen" samt "Annas och Vanjas första verkliga bön". Båda tryckta 1952."

The Book in English HERE!

Very good answers to a lot of questions concerning what happens to us when we die, along with many other biblical questions. The book is an excellent source of information.

Jag kan verkligen rekommendera boken!

~~~~

Matteus 18:9 Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna.

Johannes 3:3 Jesus svarade och sade till honom: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt*, så kan hon icke få se Guds rike."