Världens människor är duperade och har ingen aning om att de går mot sin undergång.

Här kan du läsa om Floden som Gud sände på grund av människornas ondska.

Ingen trodde på Guds varningar under mer än hundra år. Det är samma sak nu. Få vill tro!!

Gud genom sin Ande och Jesus Kristus söker varje människohjärta för att de ska slippa gå förlorade för evigt

Bibeln talar om ett evigt HELVETE.

Uppenbarelseboken 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

Matteus 25:46 "
Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."


Markus 9:43 "Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre att du går in i livet stympad än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna , i elden som aldrig slocknar."

Bibelorden ovan är endast ett fåtal av alla de som finns i Bibeln om HELVETET

~~~~

"We'll Know Our Disinformation Program Is Complete When Everything The American Public Believes Is False" - William Casey, CIA Director, 1981

"Vi vet att vårt desinformationsprogram är komplett när allt den amerikanska allmänheten tror är falskt."

~~~~

Naturligtvis gäller det även Sverige och resten av världen.

Satan vill få med sig till helvetet så många som möjligt genom att dupera dem, och han har massor med ondskefulla satansdyrkande medarbetare som t.ex. William Casey ovan.

Lukas 17:26 "Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar."

Matt. 24:37-39 "Ja, såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag, då Noa gick in i arken; och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall ske vid människosonens tillkommelse."   

Människor mördar, utför fruktansvärda experiment och olika perversioner och har inte det minsta dåligt samvete utan tvärtom - de njuter av sin ondska.

(Se bara på FN/UN som Anders Kompass idag avslöjar i "Sommar" på P1)

Omedvetenheten är så stor och människors ovilja att se verkligheten kommer att föra dem till HELVETET!

Sannerligen - ondskan och omedvetenheten är ENORM.

Massor med människor dyrkar SATAN och följer honom. Nu säger du: "Det finns ingen Satan."

Om du bara visste hur fel du har!

Det är Satan som gör allt för att du inte ska tro. Han har en här av demoner, som arbetar genom de onda människorna som villigt utför hans vilja.

Här kan du som har öron att höra med få mer info (framför allt riktat till ljumma kristna som samfunden och kyrkorna består av men även till dig), om du vill bli räddad och vill ödmjuka dig:

 

Få människor har en Bibel numera. Bibeln är sanningens bok. Genom Bibeln öppnar sig ditt förstånd och du lever inte längre i mörkret och meningslösheten. KÖP DEN - SNART BLIR DEN FÖRBJUDEN!!