Här kan du höra en man som vill ha en VÄRLDSREGERING - några minuter (ca 7 min) in på videon.

Läs här vad den Allsmäktige Guden säger:

Uppenbarelseboken kap 13

1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade sju huvuden och tio horn,* och på sina horn tio kronor och på sina huvuden det hädiska namnet. 2 Och vilddjuret som jag såg var likt en leopard, och dess fötter var som en björns, och dess mun som ett lejons mun. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. 3 Och jag såg* att ett av dess huvuden var liksom sårat till döds, men dess dödliga sår blev läkt. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret. 4 Och de tillbad draken som* hade gett vilddjuret makt, och de tillbad vilddjuret, och sa: Vem är lik vilddjuret? Vem förmår strida mot det? 5 Och åt det gavs en mun till att tala stora ord och hädelser och det fick makt att hålla på under fyrtiotvå månader. 6 Och det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bor i himlen. 7 Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att besegra dem. Och åt det gavs makt över alla stammar* och språk och folkslag. 8 Och alla som bor på jorden ska tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öra, han må höra. 10 Den som för bort någon i fångenskap, ska bli bortförd i fångenskap. Den som dödar med svärd, måste dödas* med svärd. Här är de heligas uthållighet och tro. 11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som ett lamm men det talade som en drake. 12 Och det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår blev läkt. 13 Och det gör stora tecken, så att det till och med får eld att falla från himlen ner på jorden inför människornas åsyn. 14 Och det förför dem som bor på jorden genom de tecken som det har fått makt att göra inför vilddjuret, och säger till dem som bor på jorden att göra en bild åt vilddjuret, vilket var sårat av svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas. 16 Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, 17 så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller* vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666.

FORTSÄTT OCH LÄS!!!

Psaltaren 119:105

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig".