Många skadades av p-pillret på 60 och 70-talet även om de kanske inte kan jämföras med offren ovan!