Förutom sin medverkan i den falska församlingen Livets Ord (där Lausanne även nämns) så skriver Stefan Gustavsson i nedanstående artikel om sin medverkan i ett Lausannemöte:

Rapport från Cape Town 2010: Återuppstånden från de döda?

***

Jag är såå trött på att varna den sovande svenska kristenheten, men då jag läser i DN vad hycklande Stefan Gustavsson skriver kan jag inte låta bli att ge min något trötta kommentar:

Läs här hans artikel från gårdagens DN (19.8-15) -insänt till denna blogg av Peter:

Samtidigt som artikelförfattarna vill sopa sanningsfrågan under mattan hävdar de själva sanningsanspråk angående Gud. De skriver "att vi alla längtar efter att i vår vardag få möta den Gud som är liv”, vilket knappast är sant för en buddhist, som ju inte tror på en personlig Gud.

När det gäller judar, kristna och muslimer delar vi Gamla testamentets utgångspunkt att det finns en personlig Gud som skapat universum, som är involverad i historien och som håller människan ansvarig. Skulle vi inte kunna säga att åtminstone de tre religionerna egentligen har samma trosinnehåll? Den tanken ligger bakom förslaget att Svenska kyrkan skulle öppna sina församlingshem på fredagar så att muslimer utan egen bönelokal kan använda dem.

Problemet är att judendom, kristendom och islam inte bara utgår från tron på en enda Gud, utan också förhåller sig till den historiska personen Jesus från Nasaret – och gör helt oförenliga påståenden angående honom. Med all respekt för den grund som Nathan Söderblom lagt för Svenska kyrkan i dag, så får man anta att Jesus från Nasaret fortfarande är kyrkans hörnsten!

Islam säger att Jesus inte dog. Gud skapade förvirring på avrättningsplatsen och de romerska soldaterna korsfäste av misstag fel person. Jesus själv kom undan – Gud räddade sin profet – och han blev sedan upptagen till himlen.

Judendomen säger att Jesus korsfästes, avrättades och dog. Punkt. Jesus förnedrades i hedningars händer. Hans död i svaghet bevisar att han inte var den segerrike Messias som Gud utlovat i Skrifterna.

Kristen tro säger att Jesus dog och att hans död inte var ett nederlag, men att det var en försonande död. Han dog för våra synder. Det ingick i Guds plan och därför befriade Gud Jesus ur döden och uppväckte honom kroppsligt den tredje dagen, till ett nytt, uppgraderat mänskligt liv.

Vi står alltså inför tre radikalt olika påstående om Jesus:

Islam: Jesus dog inte.

Judendom: Jesus dog men uppväcktes inte.

Kristendom: Jesus dog och uppväcktes från de döda.

Här ställs vi inför ofrånkomliga val. Det går inte att komma undan; alla religioner kan inte vara sanna samtidigt. Vi måste ta ställning.

De första kristna var beredda att ge sitt liv för vittnesbördet om att Jesus var uppväckt från de döda och att han är den enda vägen till Gud – knappast att var och en blev salig på sin Zeustro eller Osiristro.

Den kristna församlingen behöver vakna ur sin Törnrosa-slummer och ta de stora frågorna på allvar. Det finns dramatiska antingen eller att ta ställning till - som frågan om Jesus.

Den religionsrelativism som i dag sprider sig i Svenska Kyrkans är inte bara en intellektuell återvändsgränd, det är en förolämpning mot de kristna i Irak och Syrien som ställs inför kravet på konvertering och som är villiga att ge sitt liv för tron på Jesus Kristus. 

Källa

DET LIGGER VERKLIGEN NÅGOT I UTTRYCKET ATT VARA SOM "PASTOR JANSSON" - ATT VARA MOTSTRIDIG - ATT VARA HIT OCH DIT - INTE KUNNA OCH VILJA SÄGA SOM DET ÄR.

***

HÄR kan du läsa om Svenska Evangeliska Alliansen

Igen nämns den för alliansen (så kallad svenska) så viktiga ekumeniska Lausanne Deklarationen:

-Svenska Evangeliska Alliansens teologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen. I början av hösten 2010 anordnades den tredje Lausannekongressen i Kapstaden, i Sydafrika. Där antogs Cape Town Commitment - Kapstadsöverenskommelsen, som är en fortsättning på Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.På vilken fot står du Stefan Gustavsson

Hur kan du mena dej tro på Jesus Kristus och samtidigt vara med i Antikrists världskyrka?

Du skriver om Svenska kyrkan men är själv med i den världsvida Skökokyrkan skapad av dem som hatar Jesus!

ALLA samfund (och Svenska kyrkan) har skrivit på Charta Oecumenica och tillber därmed Satan och Antikrist!

Vet du inte att alla samfund gått in under katolska kyrkan och påven?

Och hur kan du promota Lausannerörelsen som är ekumenisk och därmed satanisk?

Ser du inte att Billy Graham promotar Lausannerörelsen i videon t.ex.?

Vet du inte att han är den störste (dessutom 33-graden frimurare!) förföraren och villoläraren som kristenheten har och kanske nånsin haft?

Listigt att samla "kristna" under påvekyrkan som har ett sken av gudsdyrkan, men är ockult liksom judendomens Talmud och Kabbalah!

Förresten judendomen och katolicismen har samma ondskefulla agenda = SATANS SYNAGOGA. Det är egentligen ingen skillnad. Se bara på deras huvudbonad  - kalotten/kippan (liten skålformad huvudbonad) - den är samma och se på alla glada miner och satanstecken då sionister och påvar hälsar på varandra!

"SATANS SYNAGOGA" SOM ÄR SATAN SJÄLV INFILTRERAR ÖVERALLT!

SANNINGEN ÄR ATT OM DU STEFAN GUSTAVSSON VAR EN SANN JESU LÄRLJUNGE, SKULLE DU ALDRIG FÅTT "ÄRAN" ATT SKRIVA I EN MAINSTREAM MEDIA TIDNING - DAGENS NYHETER - EN AV ALLA MANIPULERANDE LÖGNTIDNINGAR !

----

The REAL enemy is ZIONISM

En intressant artikel - dock katolsk!


Visst ser han änglalik ut!

Crypto-Judaism in the Catholic Church

Denna video säger också allt om Världskyrkan!

----

“Evangelical churches will be the chief instrument to bring the New World Order to birth.” Jeremy Rifkin, New Age leader

----

SUCK..

Här har vi en annan som kallar sig pastor inom den svenska kristenheten:

Stefan Swärd som inte har något emot Katolska kyrkan och därmed ekumenin.

Swärd promotar även Lausanne rörelsen och New Wine rörelsen.

Alltså ser inte Swärd att dessa rörelser är en väg mot Antikrists falska kyrka - VÄRLDSKYRKAN.

Här kan du se alla satans kyrkor.

***

The Lausanne Movement and the NAE
Billy Graham posing with the Illuminati hand sign, the Devil's Claw

***

Se upp för ulvarna i fårakläder - de är mååånga!!

De har ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av Guds kraft!

Uppenbarelseboken 3:9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig.