Markus 8:27-31 Och Je­sus gick med si­na lärjung­ar bort till by­ar­na vid Ce­sa­rea Fi­lip­pi. På vägen dit fråga­de han si­na lärjung­ar och sa­de till dem: ”Vem säger fol­ket mig va­ra?” 28 De sva­ra­de och sa­de: ”Jo­han­nes döpa­ren; and­ra säga dock Eli­as, and­ra åter säga: ’Det är en av pro­fe­ter­na.’” 29 Då fråga­de han dem: ”Vem sägen då I mig va­ra?” Petrus sva­ra­de och sa­de till ho­nom: ”Du är Mes­si­as.” 30 Då förbjöd han dem stränge­li­gen att för någon säga det­ta om ho­nom. 31 Se­dan be­gyn­te han un­der­vi­sa dem om att Människo­so­nen måste li­da myc­ket, och att han skul­le bli­va förkas­tad av de älds­te och överste­präster­na och de skriftlärde, och att han skul­le bli­va dödad, men att han tre da­gar däref­ter skul­le upp­stå igen.

För den som tror på sanningen är det självklart:

Messias är Jesus Kristus!

~~~~

Innan Jesus kommer tillbaka och hämtar de som tror på honom är det saker som måste ske.

Läs i Bibeln själv, så ser du vad som ska ske.

Bibeln är det enda ställe, där du kan hitta sanningen.

Pastorer talar inte sanning, eftersom de inte alltid är födda på nytt. (Joh. 3:5)

Du måste själv ta reda på sanningen.

(När du står inför Gud kan du inte skylla på pastorerna!)

2 Tessalonikerbrevet 2:3-4 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Avfallet har börjat men antagligen fortsätter detta, då mörkret än mer sänker sig över världen.

Nu väntar vi som tror på Jesus och läser Bibeln/Guds ord (ordet är Gud. Joh. 1:1) på att han ska komma tillbaka.

De som följer och lyder honom ska han ge ett evigt liv.

De som vägrar tro på honom, ska han möta hans vrede.

DU HAR VÄL DITT NAMN I LIVETS BOK?

Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

You Must be Born Again - FÖDD PÅ NYTT - John 3:3