VI HAR ETT RÄTTESNÖRE.

MEN...

MÄNNISKORNA VÄLJER ATT FÖLJA SINA KÄNSLOR.

DET ÄR DÄRFÖR DET ÄR KAOS I VÄRLDEN.

MÄNNISKORNA HAR MÖJLIGHET ATT FÖLJA RÄTTESNÖRET.

MÄNNISKORNA VÄLJER DOCK ATT LEVA EFTER SINA KÄNSLOR.

MÄNNISKORNA VILL INTE FÖLJA DET RÄTTA - RÄTTESNÖRET.

MÄNNISKORNA VILL FÖLJA DET ONDA - LAGLÖSHETEN.

MÄNNISKORNA ÄLSKAR DET ONDA - LAGLÖSHETEN.

MÄNNISKORNA HATAR GUD (RÄTTESNÖRET) OCH ÄLSKAR SATAN (LAGLÖSHETEN).

~~~~

INUTI VARJE MÄNNISKA FINNS EN RÖST SOM SÄGER:

"DET FINNS NÅGOT MER.

DU ÄR INTE ETT DJUR UTAN EN MÄNNISKA.

DU KAN FINNA."

MEN LÄNGTAN TILL DET ONDA TAR ÖVERHANDEN OCH RÖSTEN I DET INRE TYSTNAR.

MÄNNISKAN BÖRJAR LIKNA ETT DJUR, SOM FÖLJER SINA DRIFTER ISTÄLLET FÖR RÄTTESNÖRET (GUD).

RÄTTESNÖRET ÄR BORTA, LAGLÖSHETEN HÄRSKAR.

RÖSTEN I DET INRE HAR TYSTNAT.

GUD (DEN GODE) HAR LÄMNAT MÄNNISKAN, HAN HAR SKAPAT.

NU HAR SATAN (DEN ONDE) ALL MAKT.

SLUTET BLIR SOM MÄNNISKAN HAR FÖRTJÄNAT OCH VALT:

HELVETET MED SATAN OCH HANS ONDA ANDAR SOM TORTERARE -

- I EVIGHET!

~~~~

HAR DU VALT ATT VARA UTAN RÄTTESNÖRET (GUD) OCH VALT LAGLÖSHETEN (SATAN)?

HAR DU VALT ATT VARA EN FÖRLORARE (HELVETET) ISTÄLLET FÖR EN VINNARE (EVIGT LIV)?

HAR DU VALT BORT GUD - RÄTTESNÖRET?

HAR DU VALT SATAN - LAGLÖSHETEN?

DU VÄLJER: DÖD ELLER LIV.

VÄLJ LIVET!

5 MOSEBOK 30

"Du skall välja li­vet, så att du och di­na ef­ter­kom­man­de får le­va. 20 Du skall äls­ka Her­ren, din Gud, lyss­na till ho­nom och hålla dig till ho­nom, ty det­ta ger dig liv,

Jag tar i dag him­mel och jord till vitt­nen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsig­nel­se och förban­nel­se. Du skall välja li­vet, så att du och di­na ef­ter­kom­man­de får le­va.

ROMARBREVET 8

Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men Anden är liv på grund av rättfärdigheten. 11 Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

2 Timotheosbrevet 3:1-5 Människorna i de sista dagarna

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!