On The Police Force And The US Military  

~~~~

JESUS´ WORDS

Uppenbarelseboken 12:9 "Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom."

Revelation 12:9  "And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him."


Efesierbrevet 6:12 "Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna."

~~~~

Satanic subversion of the U.S. Military