TROR DU PÅ FRIMURARNAS GUD?

TROR DU PÅ JEHOVA VITTNES GUD?

TROR DU PÅ MORMONERNAS GUD?

TROR DU PÅ SJUNDEDAG ADVENTISTERNAS GUD?

TROR DU PÅ KRISTENSAMFUNDETS GUD?

TROR DU PÅ DEN KATOLSKE GUDEN?

TROR DU PÅ EKUMENERNAS GUD?

TROR DU PÅ BUDDISTGUDEN?

TROR DU PÅ HINDUGUDEN?

TROR DU PÅ NEW AGE-GUDEN?

TROR DU PÅ SJÄLVGUDEN?

TROR DU PÅ LUCIFERGUDEN (SATAN)?

TROR DU PÅ MÄNNISKOGUDEN?

TROR DU PÅ JUDARNAS GUD?

TROR DU PÅ ARABERNAS GUD?

TROR DU PÅ HÄXGUDEN?

TROR DU PÅ SHAMANGUDEN?

TROR DU PÅ KABBALAHGUDEN?

TROR DU PÅ TALMUDGUDEN?

TROR DU PÅ RABBINGUDEN?

TROR DU PÅ FARISÉEGUDEN?

TROR DU PÅ MEDIAGUDEN?

TROR DU PÅ POLITIKERGUDEN?

TROR DU PÅ KARRIÄRGUDEN?

TROR DU PÅ PERVERSGUDEN?

TROR DU PÅ HOMOSEXGUDEN?

TROR DU PÅ TRANSVESTITGUDEN?

TROR DU PÅ DIGSJÄLVGUDEN?

TACK OCH LOV - EN SANN KRISTEN (en som vill veta av Guds kraft och därmed är född på nytt) TROR PÅ UNIVERSUMS SKAPARE OCH VÄRLDENS FRÄLSARE KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE - 

JESUS KRISTUS!!

Han har makt att kasta dig i helvetets eld!

Markus evangelium 9:43-47