Romarbrevet 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

~~~~

Vad är Alphakursen för någonting?

Många människor har tagit stort intryck av Alphakursen. Den är utformad som en introduktionskurs i kristen tro. Man verkar genom samtal, videopresentationer, diskussioner i mindre grupper och speciella helger, som man tillbringar på annan ort. Det är många församlingar som nu använder Alphakursen som en del av sitt evangeliserande arbete. I mångas ögon har det blivit enorm succe, som spridits långt utanför England och Holy Trinity Brompton, Londonkyrkan där det hela började. Utan överdrift kan man säga att den spridits över hela världen, och nu finner anhängare på flertalet kontinenter.

Kursen är utformad så att unga människor ska kunna ta budskapet till sig. Den är också så mångsidig och gångbar att den går att användas på olika ställen, såsom fängelser, skolor och arbetsplatser. Församlingar i städerna och ute på landsbygden har funnit den tillräckligt flexibel för deras behov. De framtida planerna för kursens vidareutveckling visar att Alpha är här för att stanna.

Många människor hävdar att de blivit hjälpta genom Alphakursen. De tror att den har givit dem förståelse för vem Gud är och hur man ska gensvara till Honom. Det florerar många vittnesbörd om underbara saker som hänt enskilda människor.

I ljuset av allt detta – kan det verkligen vara något som är fel? När det är så många i dagens samhälle som sitter fast i materialism och ateism, kan då Alpha vara något annat än en bra sak? Eftersom det finns så många unga människor som snärjs in i en gudlös kultur, skulle vi inte, just därför, ge vår hyllning och vårt bifall till Alpha, och hjälpa Alpha till framgång? Vi önskar att svaret på detta skulle vara ett eftertryckligt ”Ja”, men närmare undersökning av Alphakursen, förhindrar detta. Varför är vi bekymrade?

Det finns sex speciella anledningar, som vi vill göra dig uppmärksam på. Alphas Gud är inte densamma som Bibelns Gud Alpha citerar mycket ifrån Bibeln. För det kan man inte klandra den. Men trots detta så visar den inte på den Gud som har uppenbarat sig själv genom Bibeln. Det finns mycket man kan säga om Skriftens Gud. Han är universums Skapare och den som uppehåller allt. Han är en stor Konung och Allsmäktig över allt Han har gjort.

Läs mer...

~~~~

False Teachers Dr Nicky Gumbal Alpha's Road Leads To RomeSkaparen av ALPHA-kursen är Nicky Gumpel.

~~~~

Även Stanley Sjöberg liksom de allra flesta (kanske alla) svenska samfundspredikanterna har fallit för lögnen att ALPHA-kursen är från Gud:

Program 2 – TV-kyrkan