Världen hyser en motståndare till Gud den Allsmäktige.

Denne kallas Satan (Djävulen, f.d. Lucifer) efter att han kastats ut från himlen av Gud.

Massmedia som t.ex. DN, SvD, radio och TV är Satans bästa redskap.

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

Men nu har Gud (han som styr konungarnas hjärtan) tillåtit Internet (där Satan naturligtvis hysteriskt huserar), så att lögnen kan avslöjas för dem som söker sanningen och som Gud har utvalt.

Ordspråksboken 21:1 Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill.

Allt som avslöjas och inte går på massmedias linje kallas för "fake news".

Så enkelt är det!

Här skriver massmedia (en av lögnarnas tidning):

Dansk man först att fällas för ”fake news” i Malaysia

Detta kommer att ske även i Sverige.

Tro inte att Satan tillåter att han avslöjas!

Hans tid är nu (av Gud bestämd) tills han inom kort binds i tusen år, och slutligen kastas i den brinnande sjön (helvetet) - som varar i evighet!

Snart så kommer endast det som verkligen är "fake news" att tillåtas förmedlas igen - alltså lögnens och lögnarnas nyheter.

Men Guds plan går mot sin fullbordan!

Amen!

~~~~

HAR DU DITT NAMN I LIVETS BOK (Uppenbarelseboken 20:15), SÅ DU UNDKOMMER GENOM GUDS NÅD ATT HAMNA DÄR SATAN SKA HAMNA - I HELVETET!?