Att tro som kristen är inte det som världens människor säger om att tro.

Tro som kristen är att ha en fast övertygelse.

Hebreerbrevet 11:1 "Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser." 

Tron är en visshet.

Visshet är något som Gud ger.

Alla sant kristna har fått en visshet av Gud att Jesus tagit deras synder på korset.

En visshet och en övertygelse.

Gud är den som skapat universum.

Skulle han vilja att vi tror som världens människor: kanske, kanske inte...

Nej, vi VET!

Med en fast övertygelse vet vi att han burit bort vår synd och kastat den i havets djup! Mika 7:19

Vi behöver inte längre - ska inte längre bära vår  synd.

Jesus bar den.

Som en förlåten människa är jag fri.

Jag är fri från Satans fördömelse och fri från hans påminnelser.

Han försöker fördöma och påminna, men han är chanslös.

All vår synd bar Jesus bort, då han dog på korset.

1 Petrus 2:24 "Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten."

~~~~

Jesus flyttar in i en sann kristens hjärta.

Därmed har en kristen makt över onda andar som försöker attackera.

Onda andar är Satans redskap.

Men de har inte större makt än man ger dem.

Ge dem ingen makt!

"Stå Satan emot så ska han fly från er", säger Gud.

Fly ondskan makt och tro på Jesus seger på korset över Satan och de onda andarna.

Johannes 8:36 "Den Sonen gör fri han är verkligen fri".

En kristen (det finns många falska kristna) älskar det goda, det sanna, det rätta.

En kristen älskar Gud och hans Son Jesus Kristus.

En kristen håller sig ren från onda andars inflytande.

En kristen tror på Jesus seger på korset - med en fast övertygelse!