Att vara frälst innebär att man har ett personligt förhållande till Jesus.

Man har mött Jesus.

Att vara frälst innebär att man har funnit det själen längtat efter - en Frälsare (Räddare).

Att vara frälst innebär att man erkännt sina synder och vill göra bättring (sinnesändring).

Att vara frälst innebär att man har fått tro på att Jesus har strukit ut ens synder på Golgata kors.

Kolosserbrevet 1:13-14 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Jesaja 43:25 Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg.

Att vara frälst innebär att man blivit en ny skapelse.

2 Korintierbrevet 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.

ALLA synder utplånade Jesus på korset!

Psaltaren 103:10-12 Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.

Jesaja 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.

Efesierbrevet 1:7-8 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

FORGIVNESS: A NEW CREATION


https://www.youtube.com/watch?v=jpRAWbJbRds

Apostlagärningarna 3:19-20 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.

1 Korintierbrevet 6:9-11 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Jesaja 55:7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Christians who thought they are saved by doing good works dies & stands before Jesus & this happens. Video