Men anledning av den så kallade gudstjänsten i morse på radions P1, känner jag mig nu tvungen att sätta mig tidigt vid datorn.

Är Svenska kyrkan en kyrka? Svar: Absolut inte!

Vaaa!?

Nej, Svenska kyrkan är INTE en kyrka.

Vad är den då? Den är ett tillhåll för onda andar.

En KYRKA i den sanna bemärkelsen består av Guds folk.

Vaaa! Består inte den Svenska kyrkan av Guds folk?!

NEEJ!

I den Svenska kyrkan kryllar det av onda andar.

I den Svenska kyrkan trivs allt ont och vederstyggligt (avskyvärt).

Där kan du vara som du är opånyttfödd - FÖR EVIGT.

Du vara homosexuell, pedofil, transvestit, lögnare, tjuv, hädare, otroende, Gudshatare, katolik osv, osv, osv. 

Du kan inte vara i den Svenska kyrkan, om du är sann, en Guds lärjunge, född på nytt (Joh. 3:3).

Vaaa?!

Såsom sann troende står du inte ut med alla dess lögner och hädelser.

Du mår illa (kräks).

~~~~

En kyrka eller församling består sålunda av de på Jesus troende - de som är födda på nytt (Joh. 3:3)

TA INTE DEL AV SATANS KYRKA!

RÄDDA DIN SJÄL!

OM DU ÄR KVAR DÄRI, GÅR DU FÖRLORAD FÖR EVIGT!

SAMMA SAK ÄR DET MED SAMFUND OCH ORGANISATIONER, SOM KALLAR SIG KRISTNA.

RÄDDA DIG FRÅN SATANS LIST, OM DU VILL UNDSLIPPA HELVETET!!!


Matteus 25:46 ...dessa ska då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Se HELVETET/HELL under "kategorier" på denna blogg!!!