1 Johannes 2:4-5 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

~~~~

1. Kärlek är inte låta sitt barn göra vad barnet vill.

2. Kärlek är inte att strunta i sitt barns fostran.

3. Kärlek är inte att se mellan fingrarna på sitt barns beteende.

4. Kärlek är inte att undanhålla sitt barn regler.

5. Kärlek är inte att låta bli att "straffa" sitt barn, då barnet handlar fel.

Ordspråksboken 3:11-12 Min son, förakta inte Herrens fostran, förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar tuktar han liksom en far den son han har kär.

6. Kärlek är inte att låta sitt barn vara utan ledning.

Kyrkorna och de som kallar sig kristna, men är hycklare - säger: var som du vill, kom som du är. Gud älskar alla!

Du kunde höra ett exempel idag på radions så kallade gudstjänst.

Förvänta dig inte att höra Jesus ord genom media.

Då väntar du förgäves på sanningen.

Media är inte en mun för Gud - har inte varit, är inte och kommer inte att vara, en mun för Gud.

Sök sanningen som efter en dyrbar pärla!

Matteus 13:44
Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den

Jesus var sanningen och honom dödade de.

Johannes 14:6 Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet!

Den som säger sanningen ledd av Guds Ande blir inte älskad - tvärtom.

En sann Jesus efterföljare kan räkna med hån och hat och kanske även att bli dödad.

2 Timoteusbrevet 3:12 Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

Hycklarna, de som är i de så kallade kyrkorna, är det främsta redskapet som Satan använder.

Gud har regler för sina barn.

Om inte Gud fostrade sina barn, vore han inte Gud utan Satan.

Sanningens bok (Bibeln) är ett av hans redskap att fostra sina barn.

Satan är den som verkar i radions så kallade gudstjänster.

Satan är den som verkar i samfunden och i svenska kyrkan.

Satan är den som verkar i hycklarnas hjärtan.

Om det var så att Gud accepterade synden, skulle han inte blivit korsfäst.

Det är enkelt att förstå, för den som har något vett kvar.

Det är få som blir frälsta enligt Guds Ord.

Det är få som har Guds Ande i sina hjärtan. (Joh. 3:3)

Matteus 22:14 Ty många är kallade, men få är utvalda.

De flesta människor hatar regler och sanning.

Det är därför som ondskan breder ut sig och kärleken till sanningen kallnar.

Matteus 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

~~~~

The Mystery of Human Life

BED till Jesus som förlåter dig alla dina synder:

"Jesus förlåt mig mina synder. Jag har syndat mot dig.

Fyll mig med din Ande och ledd mig på sanningens väg.

AMEN!"

Jesus dog på korset för att föra dig till Gud Fadern och till det eviga livet!

HAN DOG FÖR DIG!