Sann kristen tro är det goda, det sanna, det sunda.

Sann kristen tro är verkligheten.

Sann kristen tro är vägen.

Sann kristen tro är livet.

Den som mött Jesus Kristus har funnit vägen.

Den som mött Jesus Kristus har funnit sanningen.

Den som mött Jesus Kristus har funnit livet.

Den som mött Jesus har blivit född på nytt.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Den som älskar sanningen håller Jesus ord.

Jeremia 7:23 Det bud jag gav dem var detta: "Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.

Johannes 14:23 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Sann kristen tro är frihet.

Johannes 8:32 Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.

Romarbrevet 8:2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

Sann kristen tro aktar sig för falsk tro.

Matteus 10:16 Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.

~~~~

Den som håller sig till den den katolska tron har inte mött Jesus.

Den som håller sig till den den katolska tron är lurad.

Den som håller sig till den den katolska tron är på fel väg.

Katolska tron är inte vägen, är inte sanningen, är inte livet.

Katolska tron är ond.

Katolska tron är djävulens påfund.

Katolska tron förblindar människors ögon.

Katoliker går sin egen väg.

Katoliker lyder inte Gud.

Katoliker älskar inte sanningen.

Katoliker känner inte Gud.

Katoliker har inte mött Jesus.

Katoliker tror de är kristna.

Katoliker går en säker väg mot döden.

Katoliker vinner inte det eviga livet!Människor älskar den katolske, ockulte new-age-jesus som ovan.

VÄRLDSKYRKANS tro (alla religioner tillsammans=EKUMENI) är Satans tro, den som kommer att var den allenarådande tron strax innan Jesus kommer tillbaka!

"KRISTENHETEN" I SVERIGE OCH I VÄRLDEN, ÄLSKAR INTE SANNINGEN UTAN GÅR MOT EN SÄKER DÖD: TILL HELVETET - SOM VARAR I EN EVIGHET!