"Det är inte så lätt för en människa, som hela sitt liv har varit skenhelig, att resa sig upp och av hela sitt hjärta genom tron sträva hän mot den ende Medlaren,"

"Så är den heliga Skrift: När man tror att man lärt sig den måste man börja från början."

"Skrikhalsarna bekämpar sanningen och därför skall man låta dem vara. De vill inte lära sig utan vill själva undervisa och låter sig inte förmanas."

"Kristna människor strider för egen del, inte med svärd eller andra vapen utan med korset och lidandet liksom deras Herre Kristus."

"Inte den är en rätt kristen som inte har eller märker någon synd, utan den vars synd på grund av tron på Kristus inte tillräknas av vår Gud."

"Kristi död är det hav och den avgrund, där Gud Fader har kastat ner alla synder."

"Kristus kan inte bara hjälpa mig mot en synd utan mot alla mina synder, och inte bara mot mina synder utan mot hela världens synder."

"Upproriskhet är en trolldomssynd"!