Här ser du vad en person som hellre väljer himmelen än helvetet har gjort.

Han eldade upp sin frimurarattiraljer och kommer till himmelen.

Han läser hellre Bibeln än blir fångad av Satan.

Han går hellre den smala vägen som leder till himmelen, än den breda som leder till fördärvet och  helvetet.

~~~~

Många är de präster och hycklare som valt den breda vägen genom FRIMURERIET.

Gud ska säga till dem, på andra sidan:

“Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. […] Gå bort ifrån mig, ni laglösa!‘” Matt 7:21-23.

~~~~