"Vår hjärna gör oss till konspiratonsteoretiker" - ETT PROGRAM AV "VETENSKAPSRADION".

De som styr världen med hjälp av Satan är hotade av internet.

Deras slagord är KONSPIRATION KONSPIRATION KONSPIRATION!

HJÄLP! HUUUU! HUUUU!

Deras chans att dupera världen är inte som förut (än så länge) då de hade monopol på all information.

De finns de människor som söker sanningen och då söker de sannerligen inte i massmedia (radio, press, tv) som är lögnarnas redskap.

Här ett exempel på deras LÖGN sagt av en radioarbetare för en tid sedan:

"Vi jobbar i sanningsbranschen".


HÄR ÄR ATT LÄSA FÖR DE SOM INTE REDAN KÄNNER TILL LÖGNENS ARBETARE OCH DERAS LAKEJER:

"We are grateful to the Washington Post, the New York Times,
Time Magazine, and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during these years. But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supernational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national autodetermination practiced in past centuries." - David Rockefeller - C.F.R. and Trilateral Commission Founder

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

~~~~

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)

MÄNNISKOR ÄR SÅ DUPERADE AV PRESSEN OCH DEN STYRANDE (SATAN), SÅ DE VET INTE ATT DE STUPAR MOT AVGRUNDEN!

Matteus 24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.