Att Sverige har ondskefulla politiker (de är inte "landets sköldar", som Bibeln talar om) är helt i Satans plan.

På så sätt är människorna öppna för Antikrist.

Antikrist ska (antagligen mycket snart) dyka upp som världens frälsare.

De som vägrat omvända sig ska tro, att han är den som ska rädda mänskligheten.

På media och genom politikernas mun kan du, som är öppen för sanningen, höra hur politikerna förbereder för mottagandet av denne världsledare.

De är alla Satans medarbetare.

De kommer att få det straff de är värda, om de inte hinner omvända sig.

Om Antikrist kan du läsa i Bibeln, som är Guds ord till dig och mig. (Uppenbarelseboken kap 13 och 14 t.ex.)

Gud är den som styr "konungarnas hjärtan". (Ordspråksboken 21:1)

Han vet vad han gör eftersom han är Gud - Skaparen av världen och universum.

Världen blir värre och värre.

Människornas ondska växer.

För dem som givit sina liv till Jesus, skulle världen vara outhärdlig, om de inte trodde på en bättre värld, som väntar dem som tagit emot Guds Son, Jesus Kristus.

Hebreerbrevet 11:10 Ty han väntade på »staden med de fasta grundvalarna», vars byggmästare och skapare är Gud.

~~~~

FLODEN (1 Mosebok 7) som övertäckte hela jorden är ett exempel på att Gud straffar all ogudaktighet och olydnad mot hans lagar.

Denna gång ska Herren Gud straffa jordens invånare med ELD. (Jesaja 66:16; 2 Peter 3:10)

Sedan Jesus Kristus kom till jorden, leder han människorna inifrån från deras hjärta.

Han tar sin boning i de som vill tro och följa honom. (Johannes 3:3)

Det är få som vill betala priset av att vara ledda av den Helige Ande.

Det är en kostnad.

Jesus friköpte oss från lagens förbannelse, som vi inte kunde (kan) hålla.

Men för dem som vill tro (ha en fast övertygelse) är det en kostnad.

Lukas 14:25-35 Beräkna kostnaden

25 Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sade till dem: 26 "Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. 27 Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. 28 Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? 29 Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom 30 och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. 31 Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? 32 Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta. 33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

Många säger sig tro på Jesus. Men de är bluffmakare.

Kyrkorna är fulla av dem, ledda av de rovgiriga prästerna och pastorerna, som redan Paulus varnade för. (Apostlagärningarna 20:29)

Jesus tog vår förbannelse på sig, då han dog på korset.

Galaterbrevet 3:13-15 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

VILL DU TRO? VILL DU BETALA PRISET? OM, SÅ FINNS ETT LÖFTESLAND, SOM VARAR I EVIGHET. DÄR HAR DU EN BONING SOM VÄNTAR DIG. VAD VÄLJER DU? VILL DU BETALA PRISET SJÄLV OCH HAMNA I ELDEN, SOM GUD FÖRBERETT FÖR SATAN OCH HANS ONDA ANDAR? ELLER? DU VÄLJER!

Johannes 10:9-11 Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bliva frälst, och han skall få gå ut och in och skall finna bete.10 Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog.

The Mystery of Human Life

PÅ VILKEN SIDA ÄR DU?

(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)