Värdelösa politiker?

(Se t.ex. denna video: Apropå BIL, som Swebbtv talar om....elen kommer att försvinna - självklart. De talar även om Sverigedemokraterna SD. Men, de som inte känner Jesus vår Herre, saknar full insikt. De kan inte förstå utan Guds Ande. SD är ett redskap för Guds fiende - Satan. SD är kontrollerad opposition.)

Det finns en mening med det, att de är värdelösa.

Om politikerna och andra makthavare inte var värdelösa, så hade inte Antikrist kunnat komma. (Uppenbarelseboken kap 13 och kap 14)

De som styr i världen ("eliten") med hjälp av Satan, vet vad de gör.

Allt pekar således mot att denne som i Bibeln (Guds bok-Jesus ord) kallas bl.a. den Laglöse (Antikrist) kommer snart.

Han ska sätta sig i det uppbyggda templet i Jerusalem och där utropa sig som Gud.

Människor som inte känner Gud ska tillbe honom, som är Vilddjuret/Antikrist, den Laglöse.

Uppenbarelseboken 13:8 Och alla som bor på jorden ska tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning.


HAR DU GIVIT DITT HJÄRTA TILL JESUS? SNART ÄR DET FÖR SENT! Romarbrevet 10:9-10

Romarbrevet 118 För Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet håller sanningen tillbaka. 19 För det som kan förstås om Gud är uppenbart bland dem, för Gud har uppenbarat det för dem. 20 För hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudom* kan förstås ända från världens skapelse och kan ses klart genom det som är skapat, så de är utan ursäkt. 21 För när de kände Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga* i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades. 22 De påstod sig vara visa, men de blev dårar. 23 Och bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa och fåglar och fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade också Gud dem i deras hjärtans begär åt orenhet, till att förnedra sina kroppar med varandra. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. 26 Därför utlämnade Gud dem åt skamliga begär. För även deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är mot naturen. 27 Och på samma sätt lämnade också männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra och gjorde det som är skamligt, män med män, och fick själva ta emot den lön som de förtjänade för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte satte värde på att behålla kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett förfallet sinnelag så att de gör sådant som inte får göras, 29 uppfyllda av all slags orättfärdighet, otukt, ondska, girighet, elakhet, fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De är skvalleraktiga, förtalare, gudshatare, våldsmän, stolta, skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, olydiga mot sina föräldrar, 31 oförståndiga, trolösa, kärlekslösa, oförsonliga**, obarmhärtiga. 32 De känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden, ändå gör de inte bara sådant, utan håller också med dem som gör det.

----

SE UPP FÖR DETTA - 5G!!!


Di


"
Språnget mot framtidens affär"

"5G Is The Ultimate Directed Energy Weapon System, Says Particle Physicist "