Antikristlig verksamhet är när man vägrar erkänna Jesus försoningsoffer och därmed korsets betydelse. Varje pånyttfödd “sant kristen” vet att människans enda väg till frälsning går via korset och det blod som Jesus gav för världens synd. Detta förkunnar man inte inom AA eller NA (anonyma alkoholister och anonyma narkomaner) utan  blandar ihop kristen tro med människomeningar och tankegångar som finns inom New Age.

“Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har heller icke Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern. I åter skola låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder, så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet“ (1 Joh. 2:22-25)

Vad man hävdar inom AA och NA är att alla vägar bär till Gud och frälsning (från missbruket) men inte till bibelns Gud utan till den Gud eller de gudar AA/NA medlemmarna har utsett åt sig själva. Detta är enligt bibeln en villolära för vad man gör är att predika en annan Jesus och ett annat evangelium vilket inte kan leda till varaktigt helande och befrielse från missbruk.

”Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl (2. Kor.11:3-4).

I praktiken så kan det finnas lika många gudsuppfattningar som medlemmar under ett AA/NA möte men det verkar inte vara något som hindrar pånyttfödda i Kristus (de påstår åtminstone att de är det) från att delta i dessa möten vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år och att genomgå de tolv stegen gång på gång.

När jag påpekade detta för en av dessa helt nyligen och frågade varför han är med i och stödjer en Antikristlig rörelse som pånyttfödd i Kristus och dessutom är sponsor åt missbrukare (det vill säga hjälper dem att gå igenom tolvstegsprogrammet och att sätta sin tillit till detta), blev han jättestött och sa (efter att han gjort klart för mig att jag minsann inte är så himla perfekt) att han själv har fått så mycket hjälp av programmet. Att det har gjort honom till en bättre människa. 

Bibeln säger:

Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro, det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?(2. Kor. 6:14-15)   

Därför vill han hjälpa andra att bli befriade från missbruket och menar att han genom att gå på AA/NA möten, kan sprida en doft av Kristus. Med det resonemanget så skulle en pånyttfödd i Kristus även kunna gå på satanistmöten (där det hänger upp och nedvända kors på väggarna) fascistmöten och andra slags möten där ondskan dyrkas och uppmuntras samt aktivt arbeta för att leda in andra i rörelsen och få dem att stanna där. För att sprida en doft av Kristus i en rörelse som inte erkänner Kristus eller som vill ha med honom att göra?

Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en Ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen(1 Joh. 4:2-3) 

_____

Läs mer