DN skriver.

~~~~

2 Mosebok 20:5 Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,

Exodus 20:5 You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,

~~~~

Men tack och lov!

De som mött Jesus och givit sina liv till honom är nya skapelser och inga förbannelser har längre någon makt över dem!

2 Korintierbrevet 5:17 Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

OBS! Världen hyser ett otal falska präster och profeter som säger att generationers förbannelser måste brytas.

Dessa vet inte vad de talar om eftersom de aldrig blivit frälsta - födda på nytt (Joh. 3:3), och kan därför inte förstå Bibeln.

De hittar på sin egen sanning. Se upp för dem!

Johannes 3:3  Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»