(En ulv: Antje Jackelén)

Varför avslöjar denna blogg falska predikanter?

Svaret är att det är ingen småsak att bedra människor!

Det handlar om himmel eller helvete!

Det handlar om var du ska tillbringa EVIGHETEN!

De falska predikanterna och pastorerna är sända av Satan.

Apostlarna varnade de kristna för ulvarna, de som ger sig ut för att vara sända av Gud såsom lärare, profeter och predikanter.

Apostlagärningarna 20:29-30 Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden. 30 Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig.

Markus 13:22-23 Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de utvalda.

1 Timoteus 4:1-5 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten 3 och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. 4 Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. 5 Det helgas genom Guds ord och bön.

2 Petrusbrevet 2:1 Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem.

2 Timoteusbrevet 4:3-4 Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, 4 en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

Att samfundens och kyrkornas präster är ulvar i fårakläder och leder människorna vilse, vet alla som läser Bibeln, lyder och följer den.

Bibeln är Jesus tilltal till människorna.

Ska en kristen då inte följa Guds Ord?!

Den som gör det och har tagit emot Guds Ande lyssnar inte på de falska kristna.

De följer överherden som är Jesus Kristus!

Trots det behövs varningen och avslöjandet av dessa Satans tjänare.

Apostlarna varnade och denna blogg liksom en del andra kristna varnar.

Se upp för vargarna!Bill Johnson, Pope Francis, Bill Hybel, Brian Houston

Här ovan är några av vargarna som de falska kristna (vargar) i Sverige (och i övriga världen) använder sig av för att föra dig till helvetet!

The Mystery of Human Life

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO