Kolosserbrevet 2:8 Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga "vishetslära" (traditioner), i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens "makter" och icke till Kristus.

Matteus 15:3 Men han svarade och sade till dem: »Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars (traditioners) skull?

Matteus 15:6 I haven så gjort Guds budord om intet, för edra stadgars (traditioners) skull.

2 Thessalonikerbrevet 2:14-15 Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat eder, för att I skolen bliva delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.15 Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.

~~~~

Denna bloggägare har skrivit många gånger på bloggen om julfirandet - dess varande eller inte varande.

Denna gång frågar jag dig bara:

VARFÖR FIRAR DU JUL?

Är det inte en relevant fråga?!

Jo, det tycker jag verkligen!

Är det för den goda matens skull?

Är det för att få tillfälle att träffa släkten?

Är det för julpaketens skull?

Eller...?

JAG BARA UNDRAR?

~~~~