Om du läser media och lyssnar på radion, så hör du hur människor bekymrar sig för allt utom sin själ.

Det är tragiskt.

Själen kan bara Gud reparera, alltså göra frisk.

Det finns inga terapier, ingen mat, inga resor och så vidare, som kan tillfredställa människans själ.

BARA Gud kan mätta människans själ.

Varför? Jo, för att Gud har skapat henne så.

Istället letar människor i grumliga källor, trots att det finns bara en källa med friskt vatten som aldrig sinar.

(Här ett exempel på både lögn och grumliga källor.)

Den källan är Jesus. 

Om du inte omvänder dig till Jesus går du till ett evigt helvete!

Hur kan du bry dig så lite eller inte alls om din själ?

Du lever som om du levde i en evighet här på jorden.

Men sanningen är att du står med ena foten i helvetet.

Du är förtappad!

Du tänker inte på att du en gång ska stå inför din Skapare och göra räkenskap för din själ.

Det finns två platser där människan hamnar efter döden.

Den ena är förbannelsens plats, där den oomvända människan befinner sig tills Gud uppreser henne och hon ska dömas - till helvetet.

Hon ska dömas för att hon inte ville omvända sig (bett om förlåtelse för sina synder) och därmed lämnat sitt syndiga liv.

Den andra platsen är himlen tillsammans med alla de som varit förståndiga och omvänt sig (bett om förlåtelse för sina synder) till Jesus.

De ska leva i en evighet med alla de troende i en underbar värld tillsammans med Jesus som är Skaparen och deras Broder.

Carl Fr. Wisløff: Har du sørget for din sjel? ~ Video

Carl Fr Wisløff, Utvelgelsen i Kristus ~ Video

Ska du räddas till evigheten - eller ska du bli evigt fördömd? Vill du tro eller vill du inte tro på Kristus Jesus?