Varför undra?

Läs Bibeln så slipper du undra.

Dessutom - du kommer till himmelen om du lyder Gud - och är född på nytt.

---

"Om vi lämna alla människomeningar å sido och uppmärksamt studera Herrens ord, få vi en fullständig och i alla hänseende tillfredställande kunskap om vad som ligger bortom den till synes ogenomträngliga förlåt, som skiljer de levande från de döda." (Algot Eriksson)