1 Thessalonikerna 4:15-18 "Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord."

Lögnarna och de som menar sig vara sannt kristna men som inte läser Bibeln kan inte komma undan detta ovanstående ord från Herren själv genom Paulus.

Kristna ska inte räddas/frälsas från Satans rike innan ärkeängelns röst och en Guds basun ljuder!

Då först ska Herren (Jesus Kristus) komma ned från himlen.

Då först ska de som dött i Kristus (de sannt troende) ryckas upp bland skyarna för att möta Herren i luften.

Satan med sitt folk vill få de krIstna att tro att de ska slippa undan VEDERMÖDAN!

SKA VI TRO PÅ SATANS ORD GENOM DE FALSKA KRISTNA (EKUMENER ETC) ELLER GUDS ORD GENOM PAULUS OCH BIBELN?

~~~~

Satan är en expert på lögnen eftersom han är "personifieringen" av lögnen.

Johannes 8:4 "När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader." 

1 Johannes 5:19 "...hela världen är i den ondes våld."

Han har och har alltid haft redskap att gömma sig bakom för att ingen ska kunna se honom och därmed rädda sig!

Han är en ljusets ängel och döljer sig på så sätt.

2 Korintierbrevet 11:13-15 "Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar."

~~~~

En av hans redskap till att förvilla världen är Donald Trump.

I många avseenden kan han för den blinde ses som en "ljusets ängel".

(Trump använder sig av den Hegeliska dialektiken, vilket du kan läsa om i Världsförstörarnas program.)

De som känner sin Gud kan se att Trump är ett redskap för den Onde.

Ett annat redskap för Satan är ISIS.

Naturligtvis är det Världsförstörana eller Världshärskarna, som använder det ordet till att förvilla och genomföra sin plan.

Om du läser Sion Vises Protokoll så ser du deras plan.

OBS! Detta protokoll är förbjudet att läsa (och publicera) eftersom Satan och hans medarbetare då avslöjas.

Utan "täckelset", som finns hos dig som inte är

född på nytt, är allt klart som korvspad!

~~~~

Johannes 8:44-47 "Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte! Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud."