Världen ropar efter en FRÄLSARE.

Gud den Allsmäktige ska ge världen den de ropar efter.

Världens man ska skapa ordning ur kaos.

Kampanjen "metoo" är en del i Antikrists plan.

Satan är den som världens människor ropar efter - förklädd till regenten som ska skapa den underbara världen.

Så bra! Gud behövs inte!

Alla kan vara lyckliga och inga krig ska finnas.

Men det är Gud som låter Satan styra.

Han styr honom genom konungarna (härskarna) på jorden.

Ordspråksboken 21:1 Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill.

~~~~

Gud har en plan.

Planen är ett frälsa ett folk som tror på honom - (vet med en fast övertygelse att Jesus Kristus är Frälsaren).

Antikrist är en man som hatar Gud.

Han ska snart träda fram. Han ska göra stora under.

Ska du tro på honom och därmed falla för villfarelsen?

Den som inte blivit född på nytt utan lever i upproriskhet mot Gud kommer att tro att Antikrist är världens hjälpare.

Och den som är namnkristen (falsk kristen, samfundskristen, kyrkokristen) ska tro att det är Jesus - den som också ska komma.

(SKA DE SOM ÄR EKUMENER (samfunds-kyrkokristna), DE SOM TROR PÅ NEW WINE-RÖRELSEN, ALFA-KURSEN OCH ATT ISRAEL SKAPADES AV GUD 1948 ETC. VAKNA UR SIN SÖMN?!)

Uppenbarelseboken 12:7-12

7 Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 

9 Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga:


"Nu tillhör frälsningen
 och makten och riket vår Gud
 och väldet hans Smorde,
 för våra bröders åklagare
 är nerkastad,
 han som dag och natt
 anklagade dem inför vår Gud.

11 De övervann honom
 genom Lammets blod
 och genom sitt vittnesbörds ord,
 de älskade inte sitt liv så högt
 att de drog sig undan döden.


12 Jubla därför, ni himlar
 och ni som bor i dem!
 Men ve dig, du jord och du hav,
 för djävulen har kommit ner
 till er i stor vrede,
 eftersom han vet
 att hans tid är kort."


~~~~

Omvänd dig (ångra dig) och tro på Herren Jesus Kristus så du blir räddad från allt det som ska komma över världen!