Att denna världen ska förintas genom eld det är en sanning som de kristna tror på.

Liksom Gud höll sitt löfte för den gamla världen ska han även denna hålla sitt löfte för denna nya värld.

Gud håller sina löften.

Den gamla världen förgicks genom vatten. 1 Mosebok 6:13 och framåt 

Denna nya värld ska förgås genom eld. 2 Petrus 3:7 och framåt.

Satan och hans folk vill få dig att tro att det ska bli fred på jorden.

Men det är inte vad Gud har lovat.

Matteus 10:34-36 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd.  Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor och var och en får sin familj till fiender .


Guds plan för jorden med dess människor kan ingen ändra på. Den kommer att i rätt tid genomföras. 

Gud är den som styr världen. Han styr konungarna och deras hjärtan dit han vill ha dem.

Ordspråksboken 16:9 Människans hjärta tänker ut en väg, men HERREN är den som styr hennes steg.

Ordspråksboken 21:1 Kungens tankar (tankarna hos dem som styr världen) är som vattenbäckar i Herrens hand, han leder dem vart han vill.  

Satan som är denna världens Gud kan inte göra något, som inte Herren Gud tillåter (även "IT-skandalen" tillåter han).

Ondskan och laglösheten förökas.

Det kan ingen som har något sånär sina sinnen i behåll förneka.

Men det blir värre, mycket värre.

Sluttiden för denna värld (som går mot sin undergång) kommer att vara så hemsk, som den aldrig varit och aldrig mer ska vara.

Bara ett fåtal av människorna ska finnas kvar.

~~~~

I tusen år ska sedan Gud/Jesus vara den som ska styra världen - med en järnspira.

Då är Satan bunden för tusen år. Hans folk - alla de som förnekat Jesus - ska också vänta på sin dom.

De sista tre och ett halvt åren ska Satan förföra folken igen, för att sedan kastas i den eviga elden tillsammans med de otroende (de som gjort hans vilja och vägrat tro på Jesus).

PÅ VILKEN SIDA STÅR DU: PÅ DE FEGAS OCH OTROENDES SIDA ELLER PÅ DE MODIGAS RÄTTFÄRDIGAS SIDA?

VALET ÄR DITT!

VÄLJ LIVET!


(eget foto)