trosbekännelsen

DAGEN skriver:

Agneta Lejdhamre är pensionerad präst i Västerås och har tidigare skrivit en doktorsavhandling om hur kvinnor och män framställs i den svenska psalmboken.

I en debattartikel i Kyrkans tidning ifrågasätter hon trosbekännelsens plats i den svenskkyrkliga gudstjänsten och tycker att den borde moderniseras.

"Har inte fäder ställt till med nog elände"

Hon reagerar bland annat mot att Gud beskrivs som Fader och allsmäktig, och skriver: ”Har inte allsmäktiga fäder ställt till med så mycket elände i världen att vi borde slippa en sådan i gudstjänsten.”

"Ändringar görs inte hur som helst"

Tommy Mellberg är präst i Boo församling (Stockholms stift) och lärare på EFS-ägda Johannelunds teologiska högskola. Han säger att resonemanget bottnar i vilken bibelsyn och kyrkosyn man har.

– Att ändra i en bekännelsetext som skrevs några hundra år efter Kristus, som bygger på apostlarnas undervisning i Nya testamentet och som sammanfattar vad kristen tro är, görs inte hur som helst, menar han.

– Den apostoliska trosbekännelsen utgör en grundbult för protestanter, katoliker och frikyrkliga samfund runt om i världen. I Svenska kyrkan används den i varje huvudgudstjänst så varje präst måste förhålla sig till den, säger han.

"Behöver inte skrivas om"

Han tycker inte att den behöver skrivas om utan ser en poäng i att den varit formulerad på samma sätt genom århundradena. Inte av slentrianmässiga skäl utan för att slå vakt om apostlarnas tro som formulerades när kyrkan var ung.

----

Prästen Tommy Mellberg tycker inte att trosbekännelsen behövs skrivas om....

"Behövs skrivas om"...

Vilken flathet!

Jag mår illa!

Hur kan människor stå ut med Svenska kyrkan-präster?

Kan inte människor se att de är vidriga ulvar i fårakläder?

Kan de vara mer avslöjade än de redan är!?

Hur mycket av deras idioti behövs för att människor ska fly ut ur dessa torn-byggnader!


Dessutom -  Gud bor inte i byggander utan i de människors hjärtan, som tror på honom och som kallar honom för FADER!

LEJDA HERDAR BRYR SIG INTE DET MINSTA OM FÅREN!!

Har du din själ kär - alltså vill bli räddad (frälst) - fly ut ur de onda kyrkorna där ulvarna samlas!

(Lejdhamre är ett passande namn!!)

Här kan du sett ett foto av ulven Lejdhamre.

Hur en församlingsledare (obs herde = pastor är Jesus Kristus!) ska förhålla sig och vara kan du läsa i 1 Timoteus kap. 3.

Bl.a. står det: "han ska vara en kvinnas man."

Det står inte: "hon ska vara en mans kvinna."

Dessutom säger Bibeln att kvinnan ska underordna sig mannen.

Gulp!!!

Ja, just det!

1 Johannes 2:3-4 "Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom."

Fly från lögnaren Lejdhamre som hatar sanningen!

Den som är frälst (född på nytt) följer Jesus bud!

Psalm 101:6 "Den som vandrar på 
 den fullkomliga vägen,
 han ska tjäna mig."


~~~~

Se även här:

Präst vill ta bort Gud från den apostoliska trosbekännelsen

~~~~