Ur tidningen Dagen:

Carl Bildt lyfter fram vikten av en god relation med den Heliga stolen

Det kristna arvet som ett viktigt värde för Europa och relationen med påvedömet i Rom. Det var två av samtalsämnena när Sveriges utrikesminister besökte Vatikanradion i Rom.

I år var det 30 år sedan som Sverige, som första nordiska land, upprättade diplomatiska förbindelser med Vatikanen. Därefter kom de andra skandinaviska länderna att hänga på.

– Det var ett initiativ inte minst från riksdagens sida och det var naturligt att upprätta den relationen, säger Carl Bildt när han under fredagen intervjuades av Vatikanradions Wilhelm Höjer.

– Tittar man tillbaka några århundraden kanske relationen mellan Vatikanen och Sverige varit lite mer komplicerade. Nu har vi ett mer normalt förhållande och förbindelserna har vi haft stor nytta av faktiskt.

Naturligtvis tycker Bildt detta eftersom han är medlem i Kommittén för de 300 - vilka är de? 


**********

 

The leader of the Catholic Church, Pope Benedict XVI, has called for the establishment of World Government and a New World Order.

In a speech made at the Pontifical Council for Justice and Peace on Monday December 3 2012, the Pope called for the,

“construction of a world community, with a corresponding authority,” to serve the “common good of the human family”.

As a means of defending global peace and justice, the pope’s vision for the establishment of World Government and a New World Order is supposedly not to create a new superpower, but a new governing body that offers to those (politicians) who are responsible for making decisions, criteria for judgment and practical guidelines.

The pope was quoted as saying:

The proposed body (World Government) would not be a superpower, concentrated in the hands of a few, which would dominate all peoples, exploiting the weakest.

The pope also described his vision as a “moral force” or moral authority that has the,

power to influence in accordance with reason, that is, a participatory authority, limited by law in its jurisdiction.”

Read more

and here videos