Av Per Vidar Johansen

Många ser Norge som en långt i norr belägen nationalstat, med demokrati och rättsstatsprincipersom grund för en fredlig och harmonisk kultur, baserad på sunda traditioner, med hardangerfela och samisk jojk i perfekt harmoni. De flesta människor känner faktiskt inte till att Norge sedan länge är infiltrerat av främmande makt, som från kulisserna styr Norge och dessutom, eftersom vår rättsstat är korrupt, att demokratin i Norge upphört.

 

Norge styrs idag genom en Jesuitisk konspiration, direkt från Vatikanen i Rom, som dag för dag inifrån förstör vårt land. Detta ingår som en del i en större internationell plan, där Vatikanen planerar att ta kontroll över hela världens befolkning och införa den Nya världsordningen – NWO. D.v.s. skapa en världsregering där alla människor kommer att tvingas underkasta sig den Katolska kyrkan och det Sataniska påvedömet. Alla som inte underkastar sig, kommer att röjas bort från den här jorden. Detta är Vatikanens djävulska plan.

Norska överlöpare

Det är inte längre någon hemlighet att Jonas Gahr Støre tillhör jesuitorden i Vatikanen,(dennes mentor under utbildning i Frankrike , var Jesuiten Jacques Delors). Jesuitorden som högsta maktinstitution, utgör påvens och kardinalernas främsta verktyg i kriget mot mänskligheten. Detta på uppdrag av den katolska kyrkan, vars mål är utrotandet av alla icke-katoliker.

Malteserorden - eller med det gamla namnet, Tempelherreorden - kontrollerar NATO, och alla underrättelsetjänster i Mellanöstern och övriga världen. Jesuiterna som är överordnade Malteserorden, har genom densamma fullständig kontroll över alla viktiga underrättelsetjänster världen över. Särskilt då CIA, MI5, MI6, ryska FSB och israeliska Mossad, men även Norges militära underrättelsetjänst, som i sin tur styr PST, den norska polisens säkerhetstjänst.

Läs mer

_____

Mer om Malteserorden..med frimurar/satansgrepp.. och Ulf Ekman med Malteserkors

___

Är Ulf Ekman jesuit??

-Kikar man runt på Nätet i artiklar som finns skrivna om jesuiterna, så ser man där starka misstankar om att jesuiterna infiltrerat på många olika sätt i samhället världen över. Inte minst har de gjort så med avsikt att korrumpera den evangeliska kristenheten och på så sätt ta kål på reformationens resultat, menar man.

Är det inte precis det UE gjort..korrumperat den evangeliska kristenheten?

___

"F.d. Utrikesminister Jonas Gahr Störe jesuit..."

Hur är det med Sveriges utrikesminister Carl Bildt medlem av den ondskefulla Trilaterala Kommissionen...?