Guds Ord (Bibeln) säger, att den som har sitt namn i Livets Bok är frälst (räddad).

Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Guds Ord säger, att bara den som är född på nytt, kan se Guds Rike och tillhöra honom.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Den som tillhör Gud lyder hans Ord.

Johannes 14:23 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Johannes 15:14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.

Den som är sannt kristen älskar Gud och lyder hans Ord.

~~~~

Älskar alla Gud, som går till eller är medlemmar i en kyrka eller ett samfund?

NEJ! NEJ!

Människor som säger sig vara kristna tillhör ofta ett samfund eller en kyrka.

Därmed är inte sagt att de tillhör Gud.

Sanningen är, att ingen som lyder vad samfundsprästen eller kyrkoprästen säger, istället för vad Guds Ord säger, tillhör Gud.

Johannes 14:23  Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Den som älskar Gud lyder honom.

Den som älskar Gud lyder inte falska herdar.

De som anser sig vara herdar för Guds hjord är nästan alltid (säg någon som inte är det numera!) ulvar i fårakläder.

De är rovlystna vargar.

Matteus 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Johannes 10:11-13 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

Pastorerna och prästerna predikar för lön.

Därför kan och vill de inte predika sanningen.

Om de gjorde det, skulle de inte få in de pengar som de vill ha.

De skulle heller inte bli kända och få människors beundran.

2 Johannesbrevet 9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

Dessa rovlystna vargar (falska herdar) leder folket vilse.

De går utöver Kristi lära.

Är ekumeniken från Gud`?

Är New Wine-läran från Gud?

Är medlemskap i Världskyrkan från Gud?

Är Alfakursen från Gud?

etc. etc.

Falska läror, som de ovan kommer från Satan, Guds motståndare.

Om du inte kan se det, tillhör du inte Jesus (Gud) - eller så är du nyfrälst.

Du är förd på villovägar av de falska herdarna.

Du är INTE född på nytt.

Om du inte är född på nytt, kan du inte se vad som är sanning, och vad som är lögn.

Du är lurad.

Var inte en hycklare!

Säg inte att du är en kristen!

Du tror på vad din kyrka och din präst eller pastor säger, men inte på vad Gud säger i sitt Ord.

Du läser inte Bibeln och följer inte vad Jesus säger.

Du har inte den Helige Ande.

Du kommer att få det straff du själv valt, därför att du inte tog emot sanningen och älskade den. 

2 Thessalonikerbrevet 2:10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

Sanningen är Jesus Kristus.

Tillåt dig inte längre att bli lurad.

Omvänd dig medan tid är!

Ta inte emot ett annat evangelium - som de falska herdarna så gärna ger dig!

BLI FÖDD PÅ NYTT GENOM GUDS NÅD. TRO PÅ HERREN JESUS KRISTUS. BLI EN SANN JESU LÄRJUNGE! LYD GUDS ORD.
            

Läs om EVIGHETEN!