Vet du någon som är en kristen ledare?

Om du vet så berätta för mig!

Vet du någon som kallar sig pastor/präst som är född på nytt?

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Vet du någon pastor/präst som läser bibeln och följer den?

Vet du någon pastor/präst som ger sitt liv för fåren?

Vet du någon pastor/präst som är beredd att lida för Jesus?

Vet du någon pastor/präst som inte vill vara världens gunstling?

Vet du någon pastor/präst som inte älskar världen?

1 Johannes 2:15-17 Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Vet du någon pastor/präst som predikar hela sanningen?

Vet du någon pastor/präst som är beredd att dö för evangeliet?

Vet du någon pastor/präst som hellre är dör än predikar lögn?

Vet du någon pastor/präst som är sund och inte är religiös?

Vet du någon pastor/präst som älskar sanningen?

Vet du någon pastor/präst som avskyr att kvinnor är församlingsföreståndare?

Vet du någon pastor/präst som vill ta ansvar för fåren?

Vet du någon pastor/präst som vill följa Jesus?

Vet du någon pastor/präst som är en sannt kristen ledare?

Vet du någon pastor/präst som följer Jesus?

Vet du någon pastor/präst som älskar Jesus Kristus?

Om du vet så berätta för mig!

Matteus 20:26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare,

1 Timoteusbrevet 3:5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling?

2 Timoteusbrevet 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

Hebreerbrevet 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap.

The Mystery of Human Life

PÅ VILKEN SIDA ÄR DU?

~~~~