Hur ser du på de som inte har råd att bo i Silver Lifes boenden?

– Ja, så är det ju. Det här kommer att vara ett segregerat boende. Vi tillåter ju att ha ett samhälle som är ganska segregat om vi tar de olika bostadsområdena. Människor som bor i Djursholm, Nacka eller i Stockholms innerstad tycker ju naturligtvis på ålderns höst att det är trevligt att umgås med gelikar. Man har något att prata om, man har ett socialt utbyte och man kan ge varandra någonting.

Östling konstaterar också att samhället inte är jämlikt.

– Jag brukar säga att naturen inte är jämlik heller. Vi har olika genetiska förutsättningar och det har naturen utrustat oss med. Så hela det begreppet är ett teoretiskt begrepp – det är mot Darwin och Darwins teorier. Läs mer

~~~~

Östling vet inte att Gud ser till de ödmjuka, de svaga, de som inte är rika.

1 Korinthierbrevet 1:27-29 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Östling vet inte att högmod går före fall.

Ordspråksboken 16:18 Stolthet går före undergång och högmod går före fall.

Jeremia 9:23-24 Så säger Herren: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom.24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden.Ty däri har jag min glädje, säger Herren.

Jakob 1:11 Solen går upp med sin hetta och sveder gräset, så att blommorna faller av och skönheten förgår. Så skall den rike vissna bort mitt i all sin strävan.


(Dagens gudstjänst från Katharina kyrka, samarbetar med moskéer som medlem av den VÄRLDSKYRKA (Satans kyrka) de är! Se Sveriges kristna råd - medlemskyrkor! Se även Charta Oecumenica som de skrivit under!)

A Freemason's 33rd Degree Initiation