"M-politiker: Stockholm måste skapa ett minnesmärke för alla HIV/Aids-offer

----

Vi föreslår därför att Stockholms stad, i nära samarbete med organisationer som arbetar med frågor gällande spridningen av hiv och aids bland homo-, bi- och transpersoner, ska etablera ett minnesmärke i Stockholm tillägnat offren för HIV/Aids. Vi är skyldiga att synliggöra historien – men också att för framtiden peka ut en väg där ingen glöms bort eller stigmatiseras.

Ole-Jörgen Persson

Kristina Lutz"

Läs mer

~~~~

NEJ! Vi ska inte hedra dem som valt att leva i synd.

Vad vi ska är att varna dem för straffet, som den levande Guden ska ge dem, om de inte omvänder sig!

1 Korintierbrevet 6:9-10 9 Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare ska ärva Guds rike.

Borough Park - Street Preaching to the Jewish People! | Kerrigan Skelly of PinPoint Evangelism