Den statliga myndigheten ”Forum för levande historia” (FFLH) vars uppgift är att arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter, ser inte allvarligt på den rasism som breder ut sig mot etniska svenskar. Trots 30 anställda som arbetar heltid mot rasism, har FFLH inte ens funderat på om det finns någon rasism (något som kan kallas ”hatbrott”) mot svenskar.  

Läs mer

~~~~

Hela världen bugar och bockar för Israel - så där är förklaringen!

En myndighet för sionistisk ideologiproduktion

I Sverige har det under våren 2008 förts en offentlig debatt om den statliga myndigheten Forum för Levande Historia (FFLH). Den inrättades under den socialdemokratiska regeringen 2003 och torde vara unik i världen med sitt uppdrag att sprida kunskap och engagera främst ungdom om ”demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen” och hotet från den så kallade antisemitismen. ”Om detta må vi berätta”, säger man, så att det aldrig upprepas igen. Hittills har FFLH dock överhuvudtaget inte befattat sig med den palestinska katastrofen al Nakba.

FFLH bedriver framförallt projekt i skolorna och genomför tvivelaktiga opinionsundersökningar bland allmänheten. Den samarbetar vidare helt öppet och skamlöst med till exempel den sionistiska propagandainstitutet MEMRI (Middle East Media Research Institute). Vi har här alltså ett unikt exempel på en av staten auktoriserad sionistisk ideologiproduktion med efterföljande påbjudna kampanjer innehållande rikligt med färdigproducerat gratismaterial.