DN

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

~~~~

Det spelar ingen roll, hur mycket ära än människan strävar efter på jorden, om hon mister sin själ och går evigt förlorad, så har hon missat målet!

De flesta människor missar målet.

De som söker ära av människor behagar inte Gud.

De som älskar att ljuga ska få det straff, som tillkommer dem.

Att NASA-människorna ljuger friskt vet vi.

Matteus 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

Uppenbarelseboken 21:8  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

Denna blogg räknas som en hatblogg och kommer att tas bort snart. Lögnarna vill ha monopol på pressen - på vad som sägs och inte sägs. De har haft monopol förut, och vill naturligtvis fortsätta vilseföra världen, så de kan genomföra sin världsregering (NWO), med Satan  (deras gud), som styr och kontrollerar alla människor! Sovjet, Kina och Nord Korea och alla andra kommunistländer har bara varit experiment, för att de sedan ska inta hela världen och göra alla folk till sina slavar! Läs deras programförklaring, så du är beredd! Du har väl tagit emot den sanne Gudens liv - Jesus liv? Han är den ende som kan rädda dig från att gå evigt förlorad och bli ett offer för satansdyrkarna, som är de som vill härska över hela världen!! Satan har inte släppt sitt anspråk på att sätta sin tron ovanför Guds tron.

Jesaja 14:12-14

12 Hur har du inte fallit från himlen,
du strålande stjärna, du gryningens son!
Hur har du inte blivit fälld till jorden,
du som slog ner folken till marken!
13 Du sade i ditt hjärta:
'Jag skall stiga upp till himlen,
ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron.
Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.
14 Jag skall stiga upp över molnens höjder,
jag skall göra mig lik den Högste.'

~~~~

Psalm 37

1 Re­ta in­te upp dig på de on­da, av­un­das in­te dem som gör orätt! 2 De tor­kar snabbt som gräset och viss­nar bort som gröns­kan. 3 Förtrösta på Her­ren och gör det go­da, så får du bo i ditt land och le­va trygg. 4 Ha din glädje i Her­ren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär. 5 Lägg ditt liv i Her­rens hand.

~~~~