"Visselblåsaren Oscar Simonson tror att den återöppnade förundersökningen även kan kasta ljus över hur Macchiariniskandalen mörklades och drar paralleller till Svenska Akademien.

– Det är inte bara bra för det här fallet utan även bra att det går till domstol och prövas om man kan göra den här typen av experiment på patienter, helt utan förberedelser och utan djurförsök, säger Oscar Simonson till Dagens Medicin.

Han tror att förundersökningen kan komma att reda ut den ”cover up” som, enligt honom, gjorde det möjligt för Paolo Macchiarini att fortsätta med sin verksamhet.

– När man visste att det inte stod rätt till, varför gjorde man då ingenting? Varför sade ingen, förutom vi, något?

De misstänka brott mot läkemedelsprövningslagen och etikprövningslagen som de fyra visselblåsarna först anmälde hann preskriberas och nu hoppas Oscar Simonson att en del av den faktan också kommer att komma fram i en eventuell rättegång.

– En rättegång är en prövning av sanningen, och det är det som aldrig någonsin gjorts i det här fallet.

Och det är inte bara Paolo Macchiarini som bär skulden för mörkläggningen, anser Oscar Simonson.

– Det vet vi ju i dag. Det kommer ju från Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Nobelkommittén. De var ju de som sade att allting var bra och ”by the book”. Och det vet vi ju att det inte har varit. Men den delen har aldrig utretts av vare sig Asplund eller Heckscher.

Kjell Asplund och Sten Heckscher ledde de externa utredningarna av Macchiarini-fallet på Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet.

Oscar Simonson har ingen juridisk utbildning och vill därför inte sia om hur det kommer att gå med förundersökningen och om den kommer att leda till åtal.

– Det som är väldigt viktigt är att sanningen kommer fram, och det gör den oftast i en domstolsprövning. Sedan är det upp till rätten och vi lever i ett rättssamhälle. Det måste vi respektera.

Han lägger till:

– När Svenska Akademien mörklade brott som pågick så visade det sig inte vara framgångsrikt. På samma sätt är det nu ett positivt tecken att den mörkläggningen som skett från Nobelkommittén, Karolinska institutet, och Karolinska universitetssjukhuset inte har visat sig framgångsrik."

Källa

-----

Annat av de brott som Karolinska gjorde och säkert gör fortfarande - kanske ändå värre:

De utför TORTYR  genom att sätta in CHIP i ovetande människors hjärnor, vilket är förbjudet enligt HELSINGFORSDEKLARATIONEN.

Många var de ansvariga som fegt valde att vara tysta och låtsas som om det regnade eller skicka vidare min fråga och påpekande till någon annan som i sin tur skickade mitt påpekande vidare om denna orätfärdiga handling som urfördes och säkert utförs - på Karolinska.

En av dem var den då ansvariga Helene Hellmark Knutsson.

Och var/är Hellmark Knutsson inte även ytterst ansvarig i Macchiarini-affären?!

Sverige är ett mycket orättfärdigt land.